AVM VE VARLIK YÖNETİMİ

Yönetim

Tüm süreçlerle ilgili hukuki danışmanlık, organizasyon şeması ve görev tanımlarının oluşturulması, kadro seçimi ve eğitimi.

İşletme

İşletme planı ve teknik şartname hazırlanması, aylık ve yıllık işletme bütçesinin oluşturulması.

Pazarlama

İletişim stratejisi ve pazarlama planı oluşturulması, aylık ve yıllık pazarlama bütçesinin hazırlanması.

Raporlama ve Denetim

Tüm süreçlerle ilgili raporlama formatlarının ve denetim mekanizmalarının oluşturulması. 

Kiracı ve Müşteri İlişkileri Yönetimi

Kiracı ve müşteri ilişkileri sürecinin yönetilmesi, dönemsel anketler düzenlenerek hizmet kalitesinin üst düzeyde tutulmasının sağlanması.

TİCARİ GAYRİMENKUL KİRALAMA

Hedef Bölge Analizi

Proje bölgesinin sosyo-ekonomik ve demografik yapısı, ciro potansiyeli, rekabet analizi, ulaşım analizi çalışmalarının yapılması.

Kira Analiz Çalışması

Bölgeye göre sektörel kira getirisi ve ciro potansiyeli araştırmasının yapılması.

Kiralama Senaryosu

Bölgenin sosyo-ekonomik yapısına göre kiralama senaryolarının oluşturulması. Potansiyel kiracıları belirleme ve görüşme süreçlerinin yönetimi.

Kiralama Süreci

Kiralama şartlarının oluşturulması, sözleşme ve eklerinin hazırlanması, ticari sözleşmeler, kiracı yerleşim sürecinin takibi.

PROJE VE YATIRIM KONSEPT DANIŞMANLIĞI

Pazar Analizi

Kentsel, bölgesel, demografik analizlerin yapılması.

Yatırım / Proje Geliştirme ve Finansal Raporlama

Potansiyel yatırımlar için bölge seçimi, yasal değerlendirme, finansal fizibilite ve raporların hazırlanması.

Konsept Danışmanlığı

Projenin bulunduğu bölge ve araziye göre proje ve mimari danışmanlık verilmesi, konsept oluşturulması.

Proje Danışmanlığı

İmar durumu, imar planı ve mülkiyet analizleri, proje onayları, imar planı tadilatları, ruhsat, izin ve yasal süreçlerin takibi.