KİRALAMA

HEDEF BÖLGE ANALİZİ

Proje bölgesinin sosyo-ekonomik ve demografik yapısı, ciro potansiyeli, rekabet analizi, ulaşım analizi çalışmalarının yapılması.

KİRA ANALİZ ÇALIŞMASI

Bölgeye göre sektörel kira getirisi ve ciro potansiyeli araştırmasının yapılması.

KİRALAMA SENARYOSU

Bölgenin sosyo-ekonomik yapısına göre kiralama senaryolarının oluşturulması. Potansiyel kiracıların belirleme ve görüşme süreçlerinin yönetimi.

KİRALAMA SÜRECİ

Kiralama şartlarının oluşturulması, sözleşme ve eklerinin hazırlanması, ticari sözleşmeler, kiracı yerleşim sürecinin takibi.