AVM VE VARLIK YÖNETİMİ

YÖNETİM

Tüm süreçlerle ilgili hukuki danışmanlık, organizasyon şeması ve görev tanımlarının oluşturulması, kadro seçimi ve eğitimi.

İŞLETME

İşletme planı ve teknik şartname hazırlanması, aylık ve yıllık işletme bütçesinin oluşturulması.

PAZARLAMA

İletişim stratejisi ve pazarlama planı oluşturulması, aylık ve yıllık pazarlama bütçesinin hazırlanması.

RAPORLAMA ve DENETİM

Tüm süreçlerle ilgili raporlama formatlarının ve denetim mekanizmalarının oluşturulması.

KİRACI ve MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

Kiracı ve müşteri ilişkileri sürecinin yönetilmesi, dönemsel anketler düzenlenerek hizmet kalitesinin üst düzeyde tutulmasının sağlanması.