İNSAN KAYNAKLARI

İŞ BAŞVURUSU

 

Yönetim İlkeleri
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLKELERİ


Liyakat ilkesi
İşin niteliklerine en uygun çalışanın seçilmesidir.


Eşitlik ilkesi
Dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı gözetmeksizin hiçbir kişiye, zümreye ya da sınıfa ayrıcalık verilmemesidir.


Güvence ilkesi
Çalışanın, ağır kusuru bulunmadıkça işten uzaklaştırılmaması ve haklarının korunmasıdır.


Yansızlık ilkesi
Çalışanlara eşit yaklaşılması; işe alma, terfi, ücretlendirme, ödüllendirme ve cezalandırmada çalışanlar arasında ayrım yapılmaması.


Halef yetiştirme ilkesi
Yöneticilerin, astlarını yönetsel pozisyonlar için hazırlamaları anlamına gelir. Yetki devri (işi delege etmek) en iyi halef yetiştirme yoludur. Her yönetici görevini geçici veya sürekli olarak doldurabilecek bir ast yetiştirmelidir.