ARAZİ GELİŞTİRME

LOKASYON ANALİZİ

Ülkesel ve bölgesel sosyo-ekonomik veriler doğrultusunda olası yatırım alanlarının belirlenmesi.

FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI

Konum-planlama-pazar zamanlaması ve doğru pazarlama hedeflerinin belirlenerek yatırım alanına ilişkin fizibilite çalışmalarının yapılması.

MÜLK SAHİPLERİ İLİŞKİ YÖNETİMİ

Taşınmazların toplulaştırılması ile ilgili stratejilerin belirlenmesi.

PLANLAMADA SÜREÇ YÖNETİMİ

Planlama sürecine yönelik gerekli kişi ve kuruluşlarla bağlantıların kurulması, ilgili yüklenicilerle çalışılarak imar planlarının realizasyonunun sağlanması.